Beveiligingsmast op zonne-energie

BOUWCAMERA HUREN

Tijdelijke beveiliging zonder stroomvoorziening

Uw site blijft autonoom beveiligd

Het beveiligen van locaties zonder stroomvoorziening is voor BouWatch geen probleem. Daarvoor zijn bijvoorbeeld BouWatch Thermal en BouWatch Solar erg geschikt. 

Videodetectie met autonome bewakingsmasten

BouWatch biedt oplossingen met zelfvoorzienende bewakingssystemen op zonne-energie, zoals BouWatch Solar. Deze systemen zijn voorzien van zonnepanelen en werken bijgevolg autonoom. Deze cameramasten zijn ook beschikbaar met warmtebeeldcamera’s. Indien u enkel overdag stroomvoeding beschikbaar heeft, bijvoorbeeld een aggregaat, dan hebben we ook hier een pasklare oplossing voor, namelijk onze HAP8. Dit is een externe accupack die overdag opgeladen wordt en onze BouWatch Greenlight van minimum 72 uur stroomvoeding voorziet.

Opvolging door de meldkamer

De BouWatch cameramasten maken gebruik van intelligente videosoftware om uw site te monitoren op de momenten dat u beveiliging wenst. De camera’s detecteren mensen en auto’s en sturen de bijbehorende berichten naar de meldkamer die 24 uur per, dag door getraind personeel, wordt bemand. Daar worden de beelden bekeken, geverifieerd en worden er, indien nodig, onmiddellijk verdere maatregelen genomen.

Beveiligingsplan aanvragen

VOORDELEN

Zelfvoorzienende camerabewaking

Heeft u praktische vragen?

Wat kan BouWatch allemaal beveiligen? Kijkt er iemand de hele nacht naar de monitor? Werkt BouWatch samen met de politie? Op heel wat praktische vragen vindt u een antwoord in de FAQ's.

produCten

Onze tijdelijke bewakingsoplossingen zonder stroomvoorziening

BouWatch Thermal
BouWatch Thermal

Uw XXL-bouwterrein verdient XXL-beveiliging BouWatch Thermal

BouWatch Solar
BouWatch Solar

De beveiligingsoplossing die zichzelf van stroom voorziet BouWatch Solar